Ο Σύνδεσμος

Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μωραΐτη (ΣΑΣΜ)


ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ PHOTOΟ Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μωραΐτη (ΣΑΣΜ) ιδρύθηκε το 1985, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία και διατήρηση ενός συνδετικού κρίκου αφενός μεταξύ παλιών συμμαθητών, και αφετέρου με το Σχολείο μας, μέσω ποικίλων εκδηλώσεων & δραστηριοτήτων.  

Βασικοί του στόχοι είναι η δημιουργία μιας ισχυρής και αλληλέγγυας κοινότητας αποφοίτων, η οποία μέσα από τις δράσεις της θα ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ των μελών της και θα προωθεί την επαγγελματική, κοινωνική και κάθε άλλου είδους δικτύωση, η εδραίωση του Συνδέσμου ως φορέα με διακεκριμένο ρόλο στις επιστήμες, τον αθλητισμό, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την κοινωνική προσφορά και η ενίσχυση των δεσμών με τη Σχολή Μωραΐτη.

Συνοψίζοντας, θέλουμε ένα Σύνδεσμο Αποφοίτων, ο οποίος προσφέρει στην κοινωνία, υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο του Σχολείου, ενώνει τους αποφοίτους και μας φέρνει όλους πιο κοντά!


Για τους καταστατικούς σκοπούς και τις λοιπές διατάξεις λειτουργίας του Συνδέσμου, μπορείτε να διαβάσετε το Καταστατικό μας εδώ.