Ημερολόγιο

Αν θέλετε να συγχρονίσετε τον υπολογιστή σας με συγκεκριμένες κατηγορίες του ημερολογίου, επιλέξτε πρώτα τις κατηγορίες που θέλετε και ακολούθως “εγγραφή”.
Διαφορετικά, θα συγχρονίσετε τον υπολογιστή σας με όλες τις εγγραφές του ημερολογίου.