ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Μωραΐτη στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και τις Εκλογές, που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 με ώρα έναρξης 19:00 μ.μ.
Σε περίπτωση μη απαρτίας προβλέπεται:

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ:

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024 – 19:00 μ.μ.

(Σημειώσατε την δεύτερη ημερομηνία)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αποφάσισε ομόφωνα πως, σύμφωνα με τα άρθρα 11 παρ. 3 και 16 παρ. Ε & Δ, θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά, ενώ η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο.

Δικαίωμα συμμετοχής στη παραπάνω διαδικασία έχουν όσοι απόφοιτοι είναι ταμειακά ενήμεροι για τη περίοδο 2023-2024 και έχουν προχωρήσει σε εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, στέλνοντας email στο sasmadmin@gmail.com μέχρι τις 14.00 της προηγούμενης ημέρας από την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.

Λεπτομέρειες για την διαδικασία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και των διαδικτυακών Εκλογών θα κοινοποιηθούν πριν την διεξαγωγή της.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων 2023 Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση οικονομικής διαχείρισης 2023
3. Έγκριση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4. Πρόγραμμα δράσης του Συνδέσμου.
5. Απαλλαγή Απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Εκλογές Προέδρου, Μελών Δ.Σ. & Εξελεγκτικής Επιτροπής

Υποψήφιοι Εκλογικής Διαδικασίας:
Οι υποψηφιότητες για τα αξιώματα του Προέδρου, Μέλους ΔΣ και Μέλους Εξελεγκτικής Επιτροπής μπορούν να υποβληθούν με την αποστολή e-mail στο sasmadmin@gmail.com έως και την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024.

Το email αυτό θα πρέπει να αναφέρει το αξίωμα για το οποίο θέτετε υποψηφιότητα και να περιλαμβάνει ένα σύντομο -σε μορφή παραγράφου- βιογραφικό σημείωμα έως 250 λέξεις.

Όσοι το επιθυμείτε, με δική σας ευθύνη μπορείτε να στείλετε και βίντεο παρουσίασης της υποψηφιότητάς σας, μέγιστης διάρκειας 3 λεπτών.

Τα βιογραφικά και τυχόν βίντεο θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Συνδέσμου και θα κοινοποιηθούν μέσω newsletter στα μέλη πριν την Γενική Συνέλευση.

Η αποστολή βιογραφικού σημειώματος ή και παρουσίασης συνεπάγεται την συναίνεσή σας για την κοινοποίηση τους με τα ως άνω μέσα, σύμφωνα με την νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο