Παπαϊωάννου Κτηνιατρικό Κέντρο

Παπαϊωάννου Κτηνιατρικό Κέντρο


Απόφοιτοι: Γιώργος (’98) & Κατερίνα (’99) Παπαϊωάννου

Site: www.vets.com.gr

Social Media: www.facebook.com/vets.com.gr/


Προσφορά: 15% έκπτωση στο Ξενοδοχείο Μικρών Ζώων του Παπαϊωάννου Κτηνιατρικού Κέντρου

Ισχύς προσφοράς: Μέχρι ανακλήσεως