Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης


Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του Καταστατικού, καλούνται τα Μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Μωραΐτη στην Τακτική Γενική Συνέλευση & τις Εκλογές, που θα πραγματοποιηθούν την 20η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30μμ στη Σχολή Μωραΐτη (Παπαναστασίου & Αγ. Δημητρίου, Π. Ψυχικό).

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 – 19:30

(Σημειώσατε την 2η ημερομηνία)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ταμειακώς ενήμερα Μέλη για την περίοδο 2017-18.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Απολογισμός 2017
2. Απαλλαγή Απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
3. Εκλογές Προέδρου, Μελών Δ.Σ. & Εξελεγκτικής Επιτροπής
Υποψήφιοι Εκλογικής Διαδικασίας

Οι υποψηφιότητες για τα παραπάνω αξιώματα μπορούν να υποβληθούν με την αποστολή e-mail στο info@sasm.gr έως και την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου.

Ως απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, σας ευχαριστούμε για τη στήριξη και τη συμμετοχή σας κατά τη θητεία μας και σας προτρέπουμε να θέσετε υποψηφιότητα, για να βοηθήσετε και να συμβάλετε με την όρεξη και τις ιδέες σας στη συνέχιση του έργου του Συνδέσμου μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο