ΣΤΑΜΟΥ ΑΕ/ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ

ΣΤΑΜΟΥ ΑΕ/ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ


Απόφοιτος: Άνδρια Στάμου (’91)

Site: www.akoustika-stamou.gr


Προσφορά:

  • Δωρεάν Ακοόγραμμα

 

  • 15% έκπτωση για αγορά ακουστικού βαρηκοΐας/βοηθήματος ακοής (π.χ. ακουστικά για την τηλεόραση, ωτοασπίδες, κλπ.)

Η προσφορά ισχύει για τους ταμειακώς ενήμερους αποφοίτους και τους συγγενείς τους.

Ισχύς προσφοράς:

Η προσφορά ισχύει επ’αόριστον.