Μαρίνα Χάιδα

Μαρίνα Χάιδα (’99) – Κλινική Διατροφολόγος με εκπαίδευση στο Ψυχόδραμα (Ψ.Υ.Κ.Α.Π)


Προσφορά:
50% έκπτωση στο πρώτο ραντεβού και 10% έκπτωση σε όλα τα επόμενα.

Εκπαίδευση στη διατροφή με κάθε πιθανό επιστημονικό «γιατί» πίσω από μύθους και αλήθειες. Ανάλυση των επιστημονικών «γιατί» για μεγαλύτερη επίγνωση και άρα πιο εύκολη εφαρμογή των κανόνων που διέπουν μία σωστή διατροφή.
Λιπομετρικές & σωματομετρικές μετρήσεις μέσω βιοηλεκτρικής αγωγιμότητας.
Εκπαίδευση αναγνώρισης & διαχείρισης διατροφικών «υποτροπών», ώστε να συνειδητοποιήσουμε τον ενδεχόμενο σύμπλοκο δεσμό μεταξύ συναισθήματος και επιθυμίας για φαγητό και τους εσωτερικούς μηχανισμούς που έχουμε διαμορφώσει στη καθημερινότητά μας.
Βιωματικές ψυχοδραματικές ασκήσεις εφόσον αναδυθούν μέσα στις συνεδρίες, για να συνδεθούμε με αυτά που βιώνονται αλλά δε λέγονται και άρα να έρθουμε σε επαφή με τη παθολογική σχέση που μπορεί να έχουμε φτιάξει με το φαγητό.

Ισχύς προσφοράς:

Η προσφορά ισχύει επ’αόριστον.