Καρακαλπάκης Δευκαλίων

Μαιευτικό και Γυναικολογικό Ιατρείο

Καρακαλπάκης Δευκαλίων (’96) – Μαιευτήρας -Γυναικολόγος


FB Page: https://www.facebook.com/DrDefkalion/


Προσφορά:

25% έκπτωση σε όλες τις υπηρεσίες του ιατρείου.

25% έκπτωση στον φυσιολογικό τοκετό και την καισαρική και επιπλέον έκπτωση 8% για τις επόμενες κυήσεις.

25% έκπτωση σε υστεροσκοπικές επεμβάσεις.

Ισχύς προσφοράς:

Η προσφορά ισχύει επ’αόριστον.