Τα Μέλη μας

ΜΕΛΗ

 Ως μέλη του ΣΑΣΜ δύναται να εγγραφούν οι Απόφοιτοι της Σχολής Μωραΐτη, αλλά και οι παλιοί συμμαθητές και διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα.

 

Α) Τακτικά μέλη

Θεωρούνται όσοι έχουν αποφοιτήσει από τη Σχολή Μωραΐτη και όσοι έχουν μαθητεύσει στη Σχολή Μωραΐτη τουλάχιστον επί τρία (3) χρόνια, στα έξι (6) χρόνια του Γυμνασίου-Λυκείου-ΙΒ.

 

Β) Έκτακτα μέλη

Θεωρούνται όσοι έχουν φοιτήσει στη Σχολή Μωραΐτη τουλάχιστον επί ένα χρόνο και η εγγραφή τους γίνεται μετά από πρόταση δύο τακτικών μελών. Έκτακτο μέλος μπορεί να καταστεί τακτικό, με σχετική αίτησή του, μετά από δύο (2) χρόνια από την εγγραφή του, εφ’ όσον το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρήσει θετική τη δράση του για την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου.

 


Για να γίνετε κι εσείς μέλος, μπορείτε να στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία επικοινωνίας και την χρονιά αποφοίτησής σας, στο info@sasm.gr