Γενική Συνέλευση & Εκλογές 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του Καταστατικού, καλούνται τα Μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Μωραΐτη στην Τακτική Γενική Συνέλευση & τις Εκλογές, που θα πραγματοποιηθούν την 18η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30μμ στη Σχολή Μωραΐτη (Παπαναστασίου & Αγ. Δημητρίου, Π. Ψυχικό).

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 – 19:30

(Σημειώσατε την 2η ημερομηνία)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ταμειακώς ενήμερα Μέλη για την περίοδο 2019-2020.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Απολογισμός 2019
2. Απαλλαγή Απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
3. Εκλογές Προέδρου, Μελών Δ.Σ. & Εξελεγκτικής Επιτροπής
Υποψήφιοι Εκλογικής Διαδικασίας

Οι υποψηφιότητες για τα αξιώματα του Προέδρου, Μέλους ΔΣ και Μέλους Εξελεγκτικής Επιτροπής μπορούν να υποβληθούν με την αποστολή e-mail στο info@sasm.gr έως και την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου. Στο email αυτό θα διευκρινίζεται για ποιο αξίωμα θέτετε υποψηφιότητα και θα επισυνάπτεται ένα σύντομο –σε μορφή παραγράφου– βιογραφικό σημείωμα έως 250 λέξεις.

Ως απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, σας ευχαριστούμε για τη στήριξη και τη συμμετοχή σας κατά τη θητεία μας και σας προτρέπουμε να θέσετε υποψηφιότητα, για να βοηθήσετε και να συμβάλετε με την όρεξη και τις ιδέες σας στη συνέχιση του έργου του Συνδέσμου μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο