Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Μωραΐτη στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 12η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:15 μ.μ. διαδικτυακά με τη χρήση της εφαρμογής zoom και δήλωση συμμετοχής για να αποσταλούν οι κωδικοί.

Και εάν δεν υπάρξει απαρτία

Επαναληπτική

Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 – 20:15

(Σημειώσατε τη δεύτερη ημερομηνία)

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση οικονομικής διαχείρισης 2020.
3. Έγκριση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4. Πρόγραμμα δράσης Συνδέσμου.
***

Διευκρινίσεις για την ενημερότητα και τη συμμετοχή στην Γ.Σ.

Δικαίωμα παράστασης, συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα ταμειακώς ενήμερα τακτικά μέλη.
Ταμειακώς ενήμερα μέλη είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους την τρέχουσα περίοδο (1η Σεπτεμβρίου 2020-31 Αυγούστου 2021).
Μπορείτε να καταβάλετε τη συνδρομή σας πριν τη Γενική Συνέλευση με τραπεζική κατάθεση στον λογαριασμό του ΣΑΣΜ που θα βρείτε εδώ.
Λόγω των έκτακτων συνθηκών και των μέτρων που ισχύουν για την πανδημία covid19, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με τη χρήση της εφαρμογής zoom.us
Για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ, προκειμένου να σας σταλούν οι κωδικοί σύνδεσης.